• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Κατανομή και μείωση αριθμού μαθητών τμήματος στην περίπτωση ύπαρξης θεμάτων αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

H κατανομή και μείωση αριθμού μαθητών τμήματος στην περίπτωση ύπαρξης θεμάτων αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται βάσει του ν. 4452 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-2-2017). Δείτε εδώ τον νόμο και το διευκρινιστικό έγγραφο του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής κ. Α. Μουταβελή.

Παρουσιάσεις για την εξορθολογισμένη ύλη των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις που έγιναν στην ενημερωτική ημερίδια για τους Σχολικούς Συμβούλους, στις 21-9-2016 και οι οποίες αφορούν στον εξορθολογισμό της ύλης των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στον παρακάτω σύνδεσμο

Εκπαιδευτικά βίντεο

Στον ιστότοπο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης www.edutv.gr του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπάρχουν αναρτημένα βίντεο που μπορούν να αξιοποιηθούν  για την υποστήριξη της διδασκαλίας και την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Τα βίντεο είναι κατανεμημένα σε δυο βαθμίδες, για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν 11 διαφορετικές κατηγορίες, ενώ στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν…