Συντάκτης: George Pavlikakis

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού της Α΄τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ 2017-18

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων “Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία”, “Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων” και “Σχολικός Επαγγελματικός  Προσανατολισμός- Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας”.

Κατανομή και μείωση αριθμού μαθητών τμήματος στην περίπτωση ύπαρξης θεμάτων αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

H κατανομή και μείωση αριθμού μαθητών τμήματος στην περίπτωση ύπαρξης θεμάτων αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται βάσει του ν. 4452 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-2-2017). Δείτε εδώ τον νόμο και το διευκρινιστικό έγγραφο του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής κ. Α. Μουταβελή.

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου – ΓΕΛ 2017

Για τις αναθέσεις μαθημάτων σε Γυμνάσιο και ΓΕΛ ισχύουν: 1. ΦΕΚ. Τεύχος Β΄αρ. Φύλλου 1670/10-6-2016 2. ΦΕΚ, τεύχος Β´, αρ. Φύλλου 2758/01-9-2016 Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 (ΦΕΚ 1670) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» – (εισάγεται ο θεσμός της γ´ ανάθεσης) 3. H Y.A. 85235/D2/22-5-2017 (τροποποίηση για ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10)