Υλικό επιμορφωτικής συνάντησης για τις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες στο Γυμνάσιο σε Βιολογία, Γεωγραφία, Χημεία

Δείτε το υλικό της επιμορφωτικής συνάντησης  για τις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες στο Γυμνάσιο σε Βιολογία, Γεωγραφία και Χημεία