Κατανομή και μείωση αριθμού μαθητών τμήματος στην περίπτωση ύπαρξης θεμάτων αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

H κατανομή και μείωση αριθμού μαθητών τμήματος στην περίπτωση ύπαρξης θεμάτων αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται βάσει του ν. 4452 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-2-2017).

Δείτε εδώ τον νόμο και το διευκρινιστικό έγγραφο του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής κ. Α. Μουταβελή.